Hjelp

Skriv epost til oss på hjelp@firstclass.no
Vi har et rom som inneholder mange tips som kan være til hjelp,
du finner det på ditt FirstClass skrivebord, eller her: FC Tips

Ellers finner du alltid hjelp for det området du befinner deg i ved å klikke på F1 når du jobber i FirstClass klienten.

Introduksjon til FirstClass applikasjoner
Hva er FirstClass?
Post
Kalender
Kontakter
Konferanser
Direktemedling - chat
Arbeidsområder
Dokumenter
Hjemmeside
Filarkivering
Bokmerker
Hurtigtaster

Hva er FirstClass?
Bilde 1.jpg
Om FirstClass

FirstClass er en samling av verktøy som hjelper deg med å organisere ditt arbeid og samarbeide med andre.
FirstClass systemet består av to deler: en server som opbevarer ditt arbeid og en klient som knytter deg til serveren. Du installerer klienten på din PC.


Koble til din FirstClass server

Denne prosedyre gjelder registrerte brukere. Hvis du er gjestebruker, skriv da inn "Adresse" som beskrevet og Velg "Gjest".
1       Dobbelt-klikk på FirstClass ikonet.
2       Fyll inn FirstClass login skjemaet.
050208_185240_0.jpg


Brukernavn:
Ditt brukernavn på denne server.
Passord:
Ditt passord på denne server.
Server
Viser navnet på den server du er igang med å koble til.
Hvis du ønsker å koble til en annen server, klik på trekanten ved "Avansert" og velg deretter innstillingsfilen for den serveren du ønsker å koble til.
3       Klik "logg inn pilen" for å åpne ditt FirstClass skrivebord.


FirstClass vinduskomponenter

8172006_60146_0.png


Komponent
informasjon
A
nedtrekksmeny
Her kan du velge kommandoer.
Vi henviser til menykommandoer på denne måde:
 Fil > Slett
dette betyr kommandoen Slett i Fil-menyen.
B
verktøylinjen
Hvert vindu har sin egen verktøylinjen.
Klikk på en verktøylinjenknapp er det samme som valg av kommandoen fra menyen. Du kan tilpasse alle verktøylinjer som beskrevet i online.
C
hovedrute
En rute er en del av et vindu oppdelt fra andre ruter av delelinjer. Ruter inneholder forskjellige typer objekter. For eksempel kan et vindu ha beholdere i den øverste ruten og meldinger i den nederste ruten. For meldinger og dokumenter er den øverste ruten konvolutten.
Hovedruten viser innholdet av en åpen beholder eller et objekt som f.eks. en melding.
Denne ruten kan fylle hele plassen under verktøylinjen, eller den kan vises til høyre for navigasjonsruten.
D
navigasjonsrute
Viser et hierakisk (tre) av FirstClass objekter øverst, og, når du er på skrivebordet, en navigasjonsknapper i bunnen som du kan klikke på for å åpne FirstClass applikasjoner.
For å vise eller skjule navigasjonsruten, klikk på denne knappen i bunnen til venstre:
1192007_35458_0.jpg

Hovedruten

972006_45133_0.png


Komponent
informasjon
A
informasjonslinje
Denne linjen viser:
•     beholder navnet
•     opspummering av beholder innhold
•     server og bruker navn
•     ledig plass på din konto på serveren
•     om andre har denne beholder åpen
•     tillatelser for din konto i denne beholder.
Tillatelser består av et sett verdier, som bestemmer standardfunksjonen i en beholder som en konferanse. Tillatelser kan også gi brukere adgang til en beholder og styre hva de kan i beholderen.
B
øverste rute
Hovedruten er ofte oppdelt i to ruter. Den øverste ruten er normalt vist med ikoner.
C
nederste rute
Den nederste ruten er normalt vist som liste, den viser informasjon om hvert objekt i kolonner.
Du kan endre sortering og gruppering av disse objekter som beskrevet i online.
D
leserute
Viser innholdet av det valgte objekt.
Leseruten kan vises under eller til høyre for objekterne i hovedruten. For å skifte mellem leseruten i forskellige posisjoner, klik på dette ikon i bunden til høyre:
15072006_60943_0.png

Ditt FirstClass skrivebord

Når du er tilkoblet serveren åpnes ditt skrivebord. Ditt skrivebord gir adgang til FirstClass applikasjonene.
Din administrator kan ha lagt til andre objekter på ditt skrivebord, som konferanser, og tilrettelagt det generelle skrivebords utseende.
For å åpne objekter på skrivebordet, dobbelt-klikk på dem. For å velge objekter, klikk på dem.


Om FirstClass applikasjoner

FirstClass applikasjonene er:


e-post
Privat epost. Du, og alle FirstClass brukere, har en personlig postkasse.
kalendere
Online planlegging av hendelser (tidsreservasjon, som et møte) og oppgaver (noet du skal utføre, som sende en rapport). Du har en personlig kalender, og du kan også få adgang til gruppekalendere.
kontakter
informasjon om dine personlige kontakter. Du har en personlig kontakter mappe, og du kan også få adgang til gruppekontakter.
konferanser
Online forumer primert til diskusjoner om beslegtede emner.
direktemelding
Sanntids, online chat med andre som er online.
arbeidsområder
Online forumer til samarbeide i arbeidsgrupper.
dokumenter
Nyttig til å samle informasjon, som du ønsker å oppbevare på lang sit.
webpublisering
Et verktøy til å bygge ditt eget websted (presentasjon, blogg, podcast osv.).
filarkiv
Et sted til å oppbevare filer (filer kopiere til serveren) med forskjellige medier, som bider, lyd/musik og video.
bokmerker
Lenker til FirstClass objekter og websider.e-Post applikasjonen
050208_194701_0.png

Opprette en melding

1       Velg  Melding > Ny melding for å anvende standard meldingsskjema.
For å bruke et annet meldingsskjema, velg Melding > Ny spesialmelding, og deretter det ønskede skjema. Hvis du beslutter å bruke et annet skjema, velg Fil > Slett mens det første skjemaet fremdeles er åpent.
2       Fyll ut meldingskonvolutten.
Konvolutten er den øverste ruten, som inneholder adresseringsinformasjon og detaljer om når meldingen er sendt.
050208_195605_1.png
Tips for å adressere meldinger:
•     Alle brukere og konferanser kjent av serveren (inklusiv navn du har lagt til i dine kontakter) finnes i katalogen (et arkivområde på serveren som inneholder adresser for brukerkonti, konferanser, offentlige kalendere og andre objekter kjent av serveren). For å adressere en melding til en bruker eller konferanse i katalogen, kan du taste en del av navnet. En liste med alle navne, som passer, vises. Dobbelt-klik på det navn du ønsker.
•     Hvis du er i en konferanse, adresseres din nye melding automatisk til konferansen.
•     Du kan trekke navn fra andre meldinger eller dokumenter til det relevante feltet i din meldings konvolutt.
•     Du kan åpne en forhåndsadresseret melding ved å velge Oppret melding til fra kontekstmenyen til et navn i f.eks. katalogen, hvem er tilkoblet listen eller en melding.
Kontekstmenyen indeholder kommandoer som kan anvendes hvor du er. En kontekstmeny åpnes ved å høyre-klikke (Windows, Linux) eller Kontrol-klikke (Mac) på objektet du arbeider med.
3       Skriv din tekst i meldingsskjemaets nederste rute.
Du kan kopiere innhold fra andre kilder, formattere det, og redigere det som beskrevet i online hjelp.
4       Legg ved en fil til en melding ved å velge Fil > Legg ved...
81203_42521_115.png        
Trekk en fil til meldingskonvolutten. Du kan også bruke denne metoden til å legge ved FirstClass objekter som dokumenter eller filer vedlagt andre meldingr.
5       Send meldingn ved å velge Melding > Send


Besvare en melding

Meldinger virker på den samme måten, uansett om du er i din postkasse eller i en konferanse. En ulest melding vises med et rødt flag. For å lese en melding skal du dobbeltklikke på den.
For å besvare en melding:
1       Velg eller åpne en melding.
2       Velg den tekst du ønsker å sitere i dit svar.
Hvis du ønsker å sitere hele beskeden i dit svar skal du velge Melding > Svar-varianter > Svar med sitat. Hvis du velger dette, kan du ikke velge noen av de øvrige svar muligheder. Du kan kun sende svaret til avsenderne, eller du kan manuelt rette konvolutten.
3       Opprette et svar på en av følgende måder:

For å
Gjør dette
opprette et svar adressert til avsenderen som spesifisert i dine oppsettinger.
I online hjelp kan du se hvordan du redigerer dine svaroppsettinger.
Velg Melding > Svar.
opprette et svar adresseret til andre enn avsenderen
Velg melding > Svar-varianter, deretter en av følgende:
Svar alle
Opretter et svar adresseret til avsenderen og en annen opprinelig mottaker. Avsenderens navn er plassert i Til feltet. Andre mottakere er plassert i Kopi feltet.
Svar avsender
Oppretter et svar kun adresseret til avsenderen.
Svar til konferanse
Oppretter et svar kun adresseret til den konferansen hvor meldingn er opprettet.
Svar opprinnelig avsender
Opretter et svar kun adresseret til den oprindelige avsender av en videresendt melding.

4       Skriv ditt svar i svarmeldingn.
5       Send meldingn.


Videresende en melding

For å videresende en melding til en annen:
1       Velg eller åpne meldingen.
2       Lag en kopi av meldingn (inklusiv bilag) ved å velge Melding > Videresend.
3       Adresser meldingen.
4       Gjør eventuelle endringer du ønsker i meldingen.
5       Send meldingn.


Hente et vedlagt dokument

1       Velg dokumentet i konvolutten.
2       Velg Fil > Lagre vedlegg.
3       Velg hvor du ønsker å dokumentet skal lagres.
81203_42521_115.png        Snarevei
Trekk dokumentet til det ønskede sted.
Du kan se en vedlagt fil, før du lagrer den, ved å dobbeltklikke på det.


Kontrollere om din beskjed er lest

For å se historikken for en sendt melding, inklusiv hvem som har lest den, Velg melding> Historikk med den valgte melding åpen.
050208_204254_4.png

Kalender applikasjonen
251007_143144_0.png

Arbeide med kalendere

Du kan benytte en personlig kalender (som kan inneholde kalenderaktiviteter som møter og oppgaver) og se andre brukeres kalendere samt felles kalendere.
For å åpne din egen personlige kalender Velg Fil > Åpne > Kalender.
For å åpne en annens kalender skal du åpne kontekstmenuen fra brukeren i katalogen, Hvem er tilkoblet listen, Til, Kopi eller Bcc feltene i en melding eller deltagerfeltet i en Direktemelding, og deretter Velg Åpne brukerkalenderen.
Oppgaver, hvor tidsfristen er overskredet, vises med rødt. Utførte opgaver vises med en rød strek igjennom.


Visning av kalendere

Du kan se en kalender på samme måte som din postkasse, en konferanse eller en mappe. Desuten er det forskellige Kalender oppsetninger, som vist i følgende eksempel:

5112007_65931_2.png


For å se det aktive kalendervinduet som måned, uke, arbeidsuke eller dag skal du klikke på den aktuelle verktøylinjeknapp. Dagvisning har flest detaljer i tidsblokken. Opgaver og hendelser uten tidsangivelse vises i toppen av kalenderen.
Vis i dag viser en liste med alle de kalenderaktiviteter, som foregår i dag, og de opgaver, som starter i dag eller hvor behandlingen er satt i gang. Den viser også et lite månedsvindu:
5192004_14539_4.png
Hvis du har en forskudt uke kan du velge datoer i det lille månedsvinduet som avgjør hvordan disse datoene vises i det andre vinduet. Klikk i det lille månedsvindue for å endre måneder eller år.


For å
Gjør dette
skifte fra en måned, uke eller dag til den neste (eller forrige)
Klikk på pilene i kalenderens øverste høyre hjørne.
gå til nåværende månde eller uke
Klikk på  I dag.
se detaljene for en kalenderaktivitet eller en opgave
Dobbelt klikk på den.
Du kan også se utsnit av detaljene for en kalenderaktivitet eller en oppgave ved å føre musen over.


Opprette en hendelse

1       Velg Fil > Ny > Ny hendelse.
81203_42521_115.png        Snarvei
For å opprette en hendelse som starter på en bestemt dato kan du dobbeltklikke på det blanke område på dagen. Du kan også åpne kontekstmenyen for den aktuelle dag og velge Ny hendelse.
Du kan også legge til en hendlese ved å klikke på dagen og skrive aktivitetens navn direkte inn i kalenderen, etterfulgt av Enter/Return. For å endre start- og sluttidspunkt kan du holde musen over og trekke, når klokken vises.  For å gi en hendelse en farve skal du velge Farge i kontekstmenyen. Hvis du skal legge til andre opplysninger skal hendlesen åpnes.
I dag eller uke vinduet kan du klikke på det starttidspunkt du ønsker og skrive hendelsens navn eller klikke på starttidspunktet og høyre-klikke (Windows, Linux) eller kontrol-klikke (Mac) til sluttidspunktet. Dobbeltklik for å åpne hendelsen.
2       Oppdater informasjonene på hendelsesfanen i skjemaet.
8182006_14439_1.png
3       Oppdater andre faner på skjemaet som ønsket.
For å invitere deltagere, reservere ressourser og kontrollere for konflikter brukes Deltakere-fanen. For å få en hendelse til å repeteres i kalenderen brukes Avansert fanen.
4       Du kan legge ved filer eller annet innhold, som du kan i en melding.
5       Klikk Lagre og Lukk.
Kalenderaktiviteten er lagt til i din og de øvrige deltageres kalender og  resurser er booked.
Du kan åpne en kalenderaktivitet for å endre dets detaljer. Du kan også trekke en aktivitet til en ny startdato på kalenderen, eller fra en kalender til en annen.


Opprette en oppgave

1       Velg Fil > Ny > Ny oppgave.
81203_42521_115.png        Snarevei
For å oprette en opgave som starter idag skal du dobbelt klikke i det tomme feltet i listen for idag. For å opprette en oppgave som starter en annen dag skal du åpne kontekstmenuen for denne dag og vælge Ny opgave.
Du kan også oprette en opgave som starter i dag ved å klikke på I dag listen og skrive oppgavens navn direkte inn i I dag listen. For å gi en opgave en farge skal du velge Farge i kontekstmenuen. Hvis du skal legge til andre oplysninger må oppgaven åpnes.
2       Oppdater informasjonerne på oppgavefanen i skjemaet.
8182006_15005_2.png
3       Oppdater Avansert fanen hvis du ønsker å gi oppgaven en farge eller å legge til ytterligere informasjon.
4       Du kan legge til filer eller annet innhold som du kan i en melding
Du kan åpne en oppgave for å endre dens detaljer. For å endre oppgavens status skal du velge til det passende i Tilstand. Du kan også flytte en ikke aktivert oppgave til en ny startdato i kalenderen eller fra en kalender til en annen. eller du kan endre dets status til Fullført ved å klikke på oppgavens checkboks.


Vise flere kalendere i en

Du kan se flere kalendere i en. For eksempel kan du se aktiviteter fra en gruppekalender sammen med aktiviteter i din egen personlige kalender.
For å se flre kalendere i en:
1       Åpne en kalender.
2       Klik på Kalendere fanen i I dag listen.
Denne fane viser alle de kalenderene som kan ses.
3       Velg de kalenderene du ønsker å kunne se.
Du kan gi kalendere farger slik at alle aktiviteter fra en bestemt kalender visses i den fargen som er valgt for denne kalender. For å gøre dette skal du velge Farge i kalenderens kontekstmeny på kalenderens fane.
Du kan også legg til en kalender til kalenderene. For eksempel kan du legge til en kalender til din personlige kalender, skifte kalenderen til din personlige kalender.
Kontakter applikasjonen
251007_143707_4.png

Ta vare på adresser til fremtidig anvendelse

Du kan spare adresser og andre personlige informasjoner om dine venner og forretningsforbindelser til din Kontakter. Du kan også opprette postlister, hvis du ofte sender meldinger til den samme gruppen personer og de ikke alle har adgang til en FirstClass konferanse som er delt av gruppen.
Det er kun deg som kan se disse kontaktinformasjonene.
Din kontakt ser nogenlunde slik ut:
5112007_70820_3.png
Du kan også opprette felles kontaktmappe som gir muligheter for å dele kontaktinformasjon med andre brukere. Se Online Hjelp for mer informasjon.


Opprette en kontakt

1       Velg Fil > Ny > Ny kontakt.
Hvis du vil opprette en kontakt til en felles kontaktmappe skal du åpne kontaktmappen før du velger denne kommandoen.
Du kan også legge til en adresse fra en melding til din kontaktmappe ved å velge den og deretter velge Samhandle > Legg til i kontaktmappen.
2       Oppdater Ny Kontakt.
5112007_71149_4.png


Opprette en postliste

1       Velg Fil > Ny > Ny postliste.
Hvis du ønsker å legge til en postliste til en felles kontaktmappe skal du åpne mappen før du velger denne kommando.
2       Oppdater Ny postliste skjemaet.
15072006_92255_0.png

konferanse applikasjonen
050208_212216_0.png

Om konferanser

FirstClass konferanser er steder hvor du og andre i din organisasjon kan utveksle informasjon og beslektede emner. Du kan sende meldinger til konferanser på samme måte som du gjør til andre brukere.
Når en konferanse inneholder mail du ikke har lest, er det markeret med flagg, som i postkassen. Du kan åpne konferansen og lese meldinger sendt av andre brukere.
Fordelen med konferanser i forhold til privat post er at alle meldinger med samme emne samles på det samme sted. Og du behøver ikke å adressere en privat melding til flere brukere eller til en postliste, som du må holde oppdatert. Du kan simpelthen adressere den til konferansen.
Konferanser kan oprettes av administrator, deg selv, eller av andre brukere. Din administrator avgjør hvilke konferanser som er åpne til alle i organisasjonen og du kan se disse konferanser ved å klikke på konferanse knappen i navigasjonsfeltet.

Direktemelding applikasjonen
050208_212637_0.png

Besvare en direktemeldinginvitasjon

Hvis du blir inviteret til en direktemelding, vil du se en invitasjon som viser navnet på personen som inviterer deg.
050208_213055_1.png


For å
Gjør dette
avvise invitasjonen
Klikk Overse.
avvise uten melding til avsenderen
Klik Avslå.
delta
Klik Godta.
Direktemeldingsskjemaet åpner og ditt navn tilføyes deltagerlisten.

8182006_24135_2.jpg


Delta i en direktemeldingsamtale

For å bidra i en direktemelding, skriv ditt bidrag i feltet i bunnen av direktemeldingsskjemaet. Du kan formatere din melding som i en normal melding. For å sende dit bidrag klikk Send eller trykk enter.
Du kan også:


ta opp og sende lyd
Klikk Trykk for å snakke.
Slip først knappen når du er ferdig med å snakke.
vedlegge filer til
Bruk vedleggssfanen.
invitere andre til å delta
Klikk Inviter.
fortelle at du midlertidig er opptatt
Klikk Pause.
navngiv en direktesamtale du har startet, moderere den, eller arkivere referatet
Anvend Oppsettsfanen.

Delta i et åpent samtalerom

En åpen direktesamtale vises som et ikon i en konferanse. Når et åpent direktesamtale har aktive deltagere vises en rød ballong ved siden av ikonet:
7142006_62504_2.jpg


For å delta i et samtalerom, dobbelt-klikk på det.


Starte en privat direktesamtale

1       Velg Samhandle > Direktemelding.
81203_42521_115.png        Snarevei
Åpne kontekstmenyen på det navn du vil invitere og Velg Direktemelding. Hvis du benytter denne metode, hopp over trin 2 og 3.
2       Klik Inviter for å invitere brukere.
3       Velg de brukere du ønsker å invitere.
4       Delta i denne direktesamtalen på samme måte som enhver annen direktemeldingssamtale.Arbeidsområder applikasjonen
251007_144138_7.png

Om arbejdsområder

Et arbeidsområde er et delt område, hvor brukere i en arbeidsgruppe har adgang til FirstClass applikasjoner og ressurser, som anvendes av gruppen.
For eksempel kan et arbeidsområde designet til online møter indeholde:
•     en konferanse til diskussioner
•     en gruppekalender til møteplanlegging
•     en kontaktdatabase til arkivering av informasjoner om kontakter som er viktige for gruppen
•     en dokument mappe til arkivering av felles dokumenter
•     en filarkiv mappe til å opbevare filer - f.eks. bilder, lyd og video.
Arbeidsområder kan opprettes av din administrator, deg selv eller andre brukere.


Opprette arbeidsområder

1       Åpne arbeidsområder  Fil >Åpne > Arbeidsområder
2       Klikk Nyt arbeidsområde.
3       Velg den sjablong du ønsker dit arbeidsområde skal anvende.
En sjablong er utgangspunktet når du oppretter et objekt som et dokument eller en konferanse. Sjablonger kan opprette bakgrunsbilder, layout, formatering, tekstplasering osv.
Velg den sjablong som er nærmest det du ønsker. Du kan endre alle standardsjablonger som du ønsker eller starte forfra ved å slette objektet og vælge en ny sjablon.
4       Navngi dit arbeidsområde.
Du kan nå åpne dit nye arbeidsområde og endre det til dine formål. Det kan involvere:
•     slette standard applikasjoner din gruppe ikke har bruk for
•     legge til applikasjoner
Klikk Legg til applikasjon.
•     tilrette utseendet av dit arbeidsområde
•     del dit arbeidsområde med andre medlemmer av gruppen.
Klikk på  Arbejdsområdets medlemmer.Dokument applikasjonen
251007_144321_9.png

Om dokumenter

I motsetning til meldinger utløper dokumenter som standard ikke, og kan oppdateres etter at de er opprettet. Dette gjør dem anvendelige til informasjon du ønsker å oppbevare i lang tid.
Du kan gjøre de samme ting med dokumenter som med meldingr: legge til bakgrunsbilder, formattere innholdet, se om de er blitt åpnet av andre brukere og laste dem ned til din PC.
Din dokumentmappe tilbyr et tilrettelagt miljø for opprettelse og arkivering av dine personlige dokumenter.


Opprette dokumenter

1       Velg Fil > Ny > Nytt dokument.
2       Velg den sjablong du ønsker dokumentet skal anvende.
3       Formatter dokumentets innhold.
4       Klikk Lagre og lukk når du er ferdig.Webpublisering applikasjonen
050208_232725_0.png

Opprette en hjemmeside

Din webpubliseringsmappe oppbevarer materiale du ønsker å publisere på Internett. Dette materiale kan være:
•     basis web sider, som er som dokumenter
•     blogs (online dagbøker)
•     podcasts (samlinger av audio eller video)
•     web versioner av kalendere
•     lister av filer, som PDF dokumenter eller foto
•     lister av nyttige lenker.
Ditt websteds indhold er listet i en trevisning i din webpubliseringsmappe. Den orden de listes i, er den samme orden som de blir vist i på ditt websteds navigasjon. Du kan strukturere ditt websted ved å organisere materialer i web mapper.
Det første objekt i treet som ikke er en mappe eller en link, blir automatisk din hjemmeside (den første side besøkende ser når de kommer til din webside).
Du kan endre designet av dit websted ved å klikke på Utseende og velge en ny sjablong. Du kan også endre utseendet av individuelle objekter.
For å se om din webside ser ut slik du ønsker, klikk Vis i nettleser.


Utarbeide materiale til hjemmesiden

1       Åpne Webpublisering.
2       Klikk Ny webside.
3       Velg sjablongen for den type objekt du ønsker å opprette.
4       Oppdater objektets innhold.
Hvis du vil lage en blogg skal du først opprette bloggen og deretter legg inn daterte innlegg i bloggen ved å klikke "Nytt blogginnlegg.
Hvis du vil lage en podcast, opprett først podcast, og deretter legg inn filer i din podcast ved å klikke Ny episode.
For å lage en liste med oppdaterte filer, opprett en listemappe og send filer til den.
For en liste med lenker, opprett disse lenkene i din bokmerkemappe og opprett en webmappe i webpublisering. Kopier eller flyt de lenkene du ønsker til din webmappe.Filarkiveringsapplikasjonen
251007_144447_10.png

Filer arkivert i beholdere

For å kopiere en fil til en mappe på serveren laster du den opp. For å kopiere en fil fra serveren til din PC laster du den ned. Opp og nedlastede filer beholder filtype.
Du kan også importere og eksportere FirstClass objekter som dokumenter og meldingre. Disse objekter konverteres til RTF, TXT, og XML formatene, og omformes til deres opprinnelige objekttyper hvis de importeres tilbake til FirstClass.
Filarkiv mappen på ditt skrivebord er designet til arkivering av filer av forskellig mediatype. I listevisning vises filtypen. For bilder kan du vise en miniature. Det er også knapper i verktøylinjen for de funksjonene du typisk utfører med filer, som Last opp og Last ned, vise og sende dem til andre brukere og organisere dem i undermapper.


Kopiere filer til beholdere

For å sende en fil fra din PC til en beholder:
1       Åpne beholderen.
2       Velg Fil > Last opp.
3       Velg den filen du ønsker å sende.


Kopiere filer til din PC

For å hente en fil til din PC:
1       Velg filen.
2       Velg Fil > Last ned.
3       Velg plassering på din PC for hvor du ønsker filen kopieret.Bokmerke applikasjonen
060208_082253_0.png

Om bokmerker

060208_082941_2.png
Bokmerker er lenker som gir deg adgang til FirstClass objekter og websider. Du kan dobbelt-klikke dem for å åpne de objekter, de lenker til.
Din bokmerkemappe inneholder alle lenker, du har opprettet som bokmerker, eller flyttet til denne mappe. Innholdet av bokmerkemappen er også tilgjengelig fra verktøylinjen.  Og som nedtrekksmeny ved å klikke på trekanten til høyre.Opprette bokmerker

Du kan oprette et bokmerke ved å:
•     velge Fil > Ny > Nytt bokmerke, og deretter fylle ut skjemaet
Angi hele adressen til objektet i "URL".
•     velge målobjektet, og deretter velge Samhande > Legg til i Bokmerker.
Informasjonen viser automatisk adressen i "URL".
Bokmerke til webside
For å opprette et bokmerke i din FirstClass bokmerkemappe, mens du er på en webside:
1       Legg til FirstClass bokmerkerknappen til din nettleser.
Hvis du ikke opprettet knappen første gang du åpnet bokmerkemappen, klikk Legg til nettleserknapp.
2       Klik Legg til FirstClass bokmerker når du er på websiden.
81203_42521_115.png        
Trekk og slipp, nettleserens adressefelt kan trekkes direkte inn i FirstClass bokmerkermappen.
Importere din nettlesers bokmerker
For å importere de bokmerker du har opprettet i din nettleser:
1       Eksporter bokmerkene fra din nettleser til en fil.
2       Åpne din bokmerkemappe i FirstClass.
3       Klikk Importer bokmerker og Velg filen.Tastatur snarveier
060208_084130_3.png
Snarvei
Windows
Mac
Linux
Avbryte forbindelsen
Ctrl K
Cmd K
Ctrl K
Annuller
Ctrl Z
Cmd Z
Ctrl Z
Blå
Alt Cmd B
Brun
Alt Cmd W
Siteret
Ctrl Shift '
Shift Cmd '
Ctrl Shift '
Slette neste ord
Ctrl Delete
Alt Forward Del
Ctrl Delete
Egenskaper
Alt Enter
Alt Enter
Fet
Ctrl Shift B
Shift Cmd B
Ctrl Shift B
Filtrer visning
Insert
Finn
Ctrl F
Cmd F
Ctrl F
Find forrige
Shift F3
Shift Cmd G
Finn neste
F3 or Ctrl G
Cmd G
Ctrl G
Flyt mellem ruter
Ctrl up or down arrow
Cmd up or down arrow
Ctrl up or down arrow
Koble fra
Ctrl K
Cmd K
Ctrl K
Formatter avsnitt
Ctrl Shift M
Shift Cmd M
Ctrl Shift M
Formatter valgt
Ctrl M
Cmd M
Ctrl M
Forrige i tråd
Shift F2
Cmd Alt /
Ctrl Alt /
Fravelg forrige (ikon visning)
Shift-left arrow
Shift-left arrow
Shift-left arrow
Lagre
Ctrl S
Cmd S
Ctrl S
Gjenta
Ctrl Y
Cmd Y
Ctrl Y
Godkjenn
Ctrl `
Cmd `
Ctrl `
Grå
Alt Cmd E
Grøn
Alt Cmd G
Gul
Alt Cmd Y
Historik
Ctrl H
Shift Cmd H
Ctrl H
Hjelp
F1
Hjelp indhold
Shift F1
Sett inn sideskift
Shift Enter
Shift Return
Shift Enter
Sett inn fil
Ctrl Shift T
Shift Cmd T
Ctrl Shift T
Sett inn signatur
Ctrl Shift S
Shift Cmd S
Ctrl Shift S
Katalog
Ctrl L
Cmd L
Ctrl L
Klip
Ctrl X
Cmd X
Ctrl X
Kollaps (tråd)
left arrow or spacebar
left arrow or spacebar
left arrow or spacebar
Kollaps (tre)
left arrow
left arrow
left arrow
Kollaps og fravelg (tråd)
Shift-left arrow
Shift-left arrow
Shift-left arrow
Kopier
Ctrl C
Cmd C
Ctrl C
Kursiv
Ctrl Shift I
Shift Cmd I
Ctrl Shift I
Lukk
Ctrl W
Cmd W
Ctrl W
Magenta
Alt Cmd M
Marker som Lest/Ulest
Ctrl -
Cmd -
Ctrl -
Mindre
Ctrl [
Cmd [
Ctrl [
Neste i tråden
F2
Cmd /
Ctrl /
Neste uleste
Ctrl U
Cmd U
Ctrl U
Normal
Ctrl Shift P
Shift Cmd P
Ctrl Shift P
Ny melding
Ctrl N
Cmd N
Ctrl N
Orange
Alt Cmd O
Rkriv ut
Ctrl P
Cmd P
Ctrl P
Rød
Alt Cmd R
Rull en skjerm av gangen (en side av gangen i presentasjonsvisning)
Page Up/Page Down
Page Up/Page Down
Page Up/Page Down
Lim inn
Ctrl V
Cmd V
Ctrl V
Lim inn som
Ctrl Shift V
Alt Cmd V
Ctrl Shift V
Send
Ctrl E
Cmd E
Ctrl E
Send og lukk
Ctrl Shift E
Shift Cmd E
Ctrl Shift E
Skjul Bcc
Ctrl B
Cmd B
Ctrl B
Skjul klient
Cmd H
Slett
Ctrl D
Cmd D
Ctrl D
Slett forrige ord
Ctrl Backspace
Alt Delete
Ctrl Backspace
Steng av FirstClass
Alt Shift F4
Cmd Q
Ctrl Q
Smart zoom
Ctrl =
Cmd =
Snap til grid
Cmd drag
Sort
Alt Cmd K
Sporvisning
Ctrl-click title bar
Cmd-click title bar
Ctrl-click title bar
Stavekontroll
Ctrl Shift L
Shift Cmd L
Ctrl Shift L
Stopp handlinger
Ctrl Break
Cmd .
Ctrl Break
Større
Ctrl ]
Cmd ]
Ctrl ]
Svar
Ctrl R
Cmd R
Ctrl R
Svar med sitat
Ctrl '
Cmd '
Ctrl '
Tillatelse
Ctrl ;
Cmd ;
Ctrl ;
Utskift
Ctrl Shift F
Shift Cmd F
Ctrl Shift F
Utvid (tråd)
right arrow or spacebar
right arrow or spacebar
right arrow or spacebar
Utvid (tre)
right arrow
right arrow
right arrow
Utvid og Velg (tråd)
Shift-right arrow
Shift-right arrow
Shift-right arrow
Understreg
Ctrl Shift U
Shift Cmd U
Ctrl Shift U
Velg alle emner med felles verdi
Ctrl Shift-click
Shift Cmd-click
Ctrl Shift-click
Velg alt
Ctrl A
Cmd A
Ctrl A
Velg neste (ikonvisning)
Shift-right arrow
Shift-right arrow
Shift-right arrow
Vedlegg
Ctrl T
Cmd T
Ctrl T
Videresend
Ctrl Shift =
Shift Cmd =
Ctrl Shift =
Vinduescyclus
Shift Cmd ~
Vis Bcc
Ctrl B
Cmd B
Ctrl B
Vis Info
Cmd I
Vis presentasjon
F5
Opsjon Cmd P
Ctrl Alt P
Zoom inn (visningsvinduet)
Shift up arrow
Shift up arrow
Shift up arrow
Zoom ut (visningsvinduet)
Shift down arrow
Shift down arrow
Shift down arrow
Åpne bokmerker
Ctrl 3
Cmd 3
Ctrl 3
Åpne fra navigasjonsområdet i nytt vindu
Shift-click button
Shift-click button
Shift-click button
Åpne kalender
Ctrl 6
Cmd 6
Ctrl 6
Åpne kontakter
Ctrl 2
Cmd 2
Ctrl 2
Åpne memos
Ctrl 8
Cmd 8
Ctrl 8
Åpne mine delte dokumenter
Ctrl 9
Cmd 9
Ctrl 9
Åpne post
Ctrl 1
Cmd 1
Ctrl 1
Åpne resume
Ctrl 5
Cmd 5
Ctrl 5
Åpne skrivebord
Ctrl 0
Cmd 0
Ctrl 0
Åpne valgte
Ctrl O
Cmd O
Ctrl O
Åpne webpublisering
Ctrl 4
Cmd 4
Ctrl 4


FirstMagic er FirstClass webpublisering, enda enklere enn før :-) FirstClass iPhone app Samspill - gjør oss bedre!