FirstClass Skole

Sentral server

FirstClass Skole tilbys i Norge av Wilhelmsen Kommunikasjon som en ASP-løsning. Det betyr at eKomm har ansvar for tjener, linjer til Internett, sikkerhetsrutiner og drift. Brukerne ved skolen får full råderett over sine områder og kan bygge opp det læringsmiljø de selv ønsker.
31032010_070118_2.jpg
Ved å bruke et profesjonelt IKT-verktøy utvikles nye former for læring og erkjennelse i skolen. Det fagligpedagogiske nivå heves og lærerne utvikler en beredskap for å takle omstilling og utvikling av de enkelte fag. Verktøyet er i seg selv et sterkt hjelpemiddel i elevenes læringsarbeid, samhandling med lærere, medelever og foreldre.
 
Bruksområder

Informasjon til ansatte
FirstClass Skole gir en felles arena for ledere, administrasjon og lærere. Informasjon gis raskt og enkelt til alle brukere på en felles "oppslagstavle".
Læringsaktiviteter for elever
Tilgang på lærestoff, linkbibliotek, planer, chat med medelever og lærere, lagring av egne arbeider, gruppeoppgaver osv. Økt elevaktivitet og motivasjon gir resultater.
Samhandling med foreldre
Kontakt med foreldre og foresatte oppnås ved bruk av automatisk publisering til Internett eller ved å gi foreldrene tilgang til Intranettet direkte.
Samarbeid mellom lærere
Lærerteam får tilgang på felles dokumenter og kan samarbeide om dglig arbeid i klassen og mot enkeltelever. Felles planer og opplegg er tilgjengelig for kolleger i teamet - eller for flere hvis det er ønskelig.
Skoleutvikling
SkoleKom gir skolene dataverktøy for å støtte opp om utviklingsprosessene på skolene både når det gjelder ledere, lærere, elever og foreldre.

Skolesamarbeid

FirstClass Skole er en arena for kolleger som ønsker å utvikle læremidler og diskutere opplegg i ulike fag og klassetrinn. Samspill med andre skoler regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Noen nasjonale referanser i skoleverket:
- SAMTAK-prosjektet
- Spesialpedagogisk støttesystem
- Norsk kulturskoleråd med alle kulturskolerektorer
- PPT-nett
- Videregående skoler i Buskerud
- Røyken kommune
- Norddal kommune

Funksjoner

E-post
Alle brukere av FirstClass Skole får integrert kraftig e-post.
Publisering til Internett (web)
Publisering av informasjon til skolens websider ligger integrert i FirstClass Skole.
Intranett med sikkerhet for alle
Alle brukere er identifisert med fullt navn med tilgang til de ressursene som er bestemt av deres rolle i systemet. Ingen uvedkommende får adgang.
Planlegging og kalendre
Personlige kalendere og gruppekalendere gir oversikt og styrigsmulighet. Kalendere for rom, utstyr og prosjekter integreres mot din personlige kalender. Skolens årsplan, klassens årsplan og prosjektplaner er eksempler på bruk.
Mappevurdering
Enkelt og kraftig hjelpemiddel for mappevurdering med tilgang for eleven, foreldrene og læreren hvor alle arbeider som ønskes vurdert blir lagt inn.

FirstMagic er FirstClass webpublisering, enda enklere enn før :-) FirstClass iPhone app Samspill - gjør oss bedre!