UTVIKLINGSMODUS
Faglitteratur / Filosofi, 1 - 150 of 261
Journal for metafysisk spekulasjon. Oslo 1990. (Institutt for filosofi). 8vo. 415, (1) s. Illustrert. Orig. omsl. Meget pen. * Temanummer med tekster vesentlig av og om Bjørnson. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7213242
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. utgave, 1. oppl.). Kjøbenhavn 1846. (Hos C.A. Reizel). 8vo. X, 480, (4) s. Samt. grønt skinnryggbd. med rik gulldekor og eierinitial "B." på ryggen. Gule forsatser. Skade ved øvre kapitél rep. med tape. Støtskade ved toppsnittet på begge dekler. Fuktskjold på de ca. 30 førtse sider. Navn i eldre hånd på forsatsbl. "C.R. Berle Chr. 1849" og hilsen på tittelbladets verso signert en " Bang" 10/12-1849. * Kierkegaard regnet selv dette som sitt hovedverk. Det er her problemstillingene fra hans filosofiske, psykologiske og religiøse forfatterskap, gis en form som ettertiden har kalt eksistensielt. På siste side vedkjenner forfatteren seg sine skrifter utgitt under pseudonym (Himmelstrup 90). Dansk.
NOK: 3 500,00  Boknr: 7215851
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. utg., 1. oppl.). Kjøbenhavn 1844. (Faaes hos ... C.A. Reizel). 8vo. 110, (1) s. Samt. komponert helsjirtingbd. med gulldekor på ryggen og blindekor på deklene. Hjørner og kapitéler med litt slittasje. Rygg bleket. Deklene litt skjoldet. Hilsen på fribl. * (Himmelstrup 70) Dette autentiske eksemplaret har følgende hilsen på frIbladet; "Josephine Bidoulac Til Minde om den Snee som faldt ifjor fra Deres gamle Kunstkammerat og hengivne Ven Emil Wedel 4/7 44". Josephine Bidoulac (1812-66) giftet seg året etter (1845) med Johan Sebastian Welhaven. "Emil Wedel" kan være Christian Burchard Emil Wedel Jarlsberg (1812-94), som tilhørte samme sosiale lag og var nøyaktig like gammel som Josephine. Han giftet seg forøvrig senere samme år (1844). Skougaards eksemplar med hans blyantnotater på forsatsbladet. Dansk.
NOK: 3 900,00  Boknr: 7215849
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. utgave). Kjøbenhavn 1843. (Faaes hos C.A. Reizel). 8vo. 157 s. Noe yngre skinnbd. med enkel dekor og "Kierkegaard Gjentagelsen" i gullpreg på ryggen. Marmorerte dekler. Svakt støtte hjørner og kantslittasje. Litt plettet på de fremste og bakerste blader. Forøvrig et meget tiltalende eksemplar. * Fra innledningen; "Man sige hvad man vil derom, det vil komme til at spille en saare vigtig Rolle i den nyere Philosophi; thi Gjentagelse er et afgjørende Udtryk for hvad "Erindring" var hos Grækerne. Som da disse lærte, at al Erkjenden er en Erindren, saaledes vil den nye Philosophi lære, at hele Livet er en Gjentagelse" (Himmelstrup 53). Dansk.
NOK: 3 300,00  Boknr: 7215847
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Macon, Georgia 2003. (Mercer University Press). Stor 8vo. X,371 s. Orig bd. med vareomsl. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 7218535
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1949. (De store filosofer). 8vo. 159 s. Orig. kartonert innbd. Ryggen bleket. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7050874
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Nr. 4/96-1/97 15. årgang. Oslo 1997. (Aschehoug). 8vo. 400 s. Orig. omsl. Meget pen. * Hovedtema: Michel de Montaigne - essayets "far". Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7219834
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1982. 8vo. 328 s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 5094514
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1940. (De store filosofer - Gyldendal). 8vo. 178 s. Orig. pappbd. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7033411
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Germanien (eg. Nürnberg) 1814. 8vo. 19 S. Uten omsl. Ryggen forsterket. Beskjedne understrekninger. *Den anonyme forfatter av dette lille skrift med betraktninger om Napoleon I.s siste felttog i 1813, var den ty. filosof Johann Josua Stutzmann (1777-1816). Den er preget av den samme tyske idealisme som kollegene Fichte, Schelling og Hegel. Sjelden!. Norsk (Bokmål).
NOK: 700,00  Boknr: 7215742
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1922. (H. Aschehoug & Co.). 8vo. VII,177 s. Orig. blått helsjirtingbd. med gulldekor. *Supprimert i 1923 da den opprinnelige oversetteren ikke ble nevnt på tittelbladet. Salget av boken ble stanset, for så å bli utgitt på nytt i 1924 med nytt tittelblad og ny innledning skrevet av Swami Sri Ananda. (Thuesen: Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge s.266.). Norsk (Nynorsk).
NOK: 400,00  Boknr: 607308
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

8vo. 57 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5050617
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1993. (Institutt for kultur- og samfunnsfag. Avd. for Idéhistorie, Univ. i Oslo). 8vo. 263 s. Orig. omsl. * Bidrag av Guttorm Fløistad, Trond Berg Eriksen, Grete Børsand Heyerdahl, Per Strømholm og Hjalmar Hegge. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7219822
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

27 div. nummer fra årene 1949 til 1954 (1951-årg. komplett). Oslo 1949-54. Stor 8vo. Billedplansjer. Illustrert. I hefter. Noen av omslagene noe slitt eller løse. *Tidsskrift med et generelt spritualistisk livssyn og senere med et markant antroposofisk innhold. Redaksjonen stillet seg en dobbelt oppgave: "Først å skape et allsidig og bredt anlagt, representativt tidsskrift med artikler om kunst, litteratur og samfunnsspørsmål i vårt land og ute i verden". Dernest "å skape et forum for de kretser i vårt folk som hyller et spiritualistisk livssyn" (jmf. forordet i nr. 1 1946 - medfølger ikke her). Spektrum hadde likhetstrekk med Alf Larsens tidsskrift Janus (1933-41) og ble direkte etterfulgt av tidsskriftet Horisont (1955-67). Inneholder bidrag fra bl.a. André Bjerke og Jens Bjørneboe. Norsk (Bokmål).
NOK: 500,00  Boknr: 431042
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1995. 4to. 189 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 406696
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind I-III. Oslo 1993. 8vo. 480 + 590 + 502 s. Orig. bd. med vareomsl. Vareomslagene med enkelte små rifter. *Nr. 814 av 1499 nummererte eksemplarer. Norsk (Bokmål).
NOK: 700,00  Boknr: 430166
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind 1-3. 4.oppl. Oslo 1994. 8vo. 480 + 590 + 502 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 600,00  Boknr: 98432
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind I-III. Oslo 1962. 8vo. 366+356+356 s. Orig. skinnryggbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 400,00  Boknr: 5098620
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Festskrift udgivet af Københavns Universitet. København 1912. 4to. 180 s. + 1 foldet pl. Vignett. Samt. pappbd. med rødt skinn tittelfelt. Bindet litt ujevnt falmet, forøvrig pen. Navn. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7217162
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2003. (Paradigmeserien). 8vo. 399 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 160,00  Boknr: 430818
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Indianapolis / Cambridge 1985. (Hackett Publishing Company). 8vo. xxx. 441 pp. Publ. paperback. A few underlinings. Owners name on free-leaf. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 7219820
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1966. 8vo. 53 s. Orig. omsl. Navn på smusstittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 66313
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

London 1882. (Longmans, Green, and Co.). 8vo. xxxvi, 466, (1) pp. + portrait. Publ. decorated full green cloth. Uncut. Minor tears and soiling in spine. Names and owners stamp. * James Mill (1773-1836) was a Scottish political philosopher, psycologist, educational theorist, economist, and legal, political and penal reformer. Engelsk.
NOK: 250,00  Boknr: 7209286
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1895. (Feilberg & Landmark). 8vo. IX,259 s. Orig. helsjirtingbd. med marmorerte snitt. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 411635
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

London 2009. (Seagull Books). Liten 8vo. 77 s. Illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Fuktskjold på vareomsl. Engelsk.
NOK: 130,00  Boknr: 607956
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2001. (Erasmus-serien. Vidarforlagets Kulturbibliotek. Bind 8). 8vo. 262 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 195,00  Boknr: 419446
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1998. (Erasmus-serien. Vidarforlagets Kulturbibliotek. Bind 6). 8vo. 150 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Vareomslaget svakt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 165,00  Boknr: 431453
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1997. (Erasmus-serien. Vidarforlagets Kulturbibliotek. Bind 4). 8vo. 291 s. Orig. bd. med vareomsl. Forlagsstempel på fremre snitt og forsatsbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 165,00  Boknr: 87105
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1996. (Den norske Bokklubben). 8vo. 335, (2) s. Orig. bd. med vareomsl. Meget pen. * Århundrets bibliotek. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7204657
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

4.oppl. Oslo 1983. Leks. 8vo. 468 s. Figurer i teksten. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 71411
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1981. 4to. 152 s. Illustrert. Orig. omsl. Verden går under i 1999. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5041827
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

København 1994. (C.A. Reitzels Forlag). 8vo. 143 s. Orig. omsl. Meget pen. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7217174
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Frederiksberg 1985. 8vo. 303 s. Farveplansjer. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 417768
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1947. 8vo. 192 s. Illustrert. Orig. omsl. Uoppskåret. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5041924
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Columbia and London 1996. (University of Missouri Press). 8vo. xi, (3), 130 pp. s. Publ. hardcover with dustwrapper. Very good copy. Name and annotations. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 7219828
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1950. (Cappelens upopulære skrifter). 8vo. 80 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5055370
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

8.oppl. Oslo 1993. Stor 8vo. 91 s. Rikt illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 70,00  Boknr: 417692
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Repr. London and New York 2005. (Routledge). Large 8vo. (16), 471 pp. s. Illustr. in black&white. Publ. softcover. Some dogears. Names and comments. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 7220391
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. ed.). London 2000. (Hamish Hamilton). Large 8vo. (4), 264, (1) pp. Illustrated. Publ. hardcover with dustwrapper. Very good copy. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 7219814
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1937. (Det frie samfunds forlag). 8vo. 92 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5041919
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1952. 8vo. 145 s. Orig. bd. med vareomsl. For sjøfolk. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5041852
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1967. (Cappelens Upopulære Skrifter). 8vo. 125 s. Orig. omsl. Delvi uoppskåret. Pen. Navn på smusstittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7030190
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

London 2012. (The Folio Society). Leks. 8vo. XVII,302 s. Rikt illustrert. Orig. sjirtingryggbd. i kassett. Meget pen. Navn på forsats og forsatsbl. Engelsk.
NOK: 360,00  Boknr: 608634
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1975. 8vo. 99 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5088099
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1945. 8vo. 74 s. Orig. omsl. Ett blad revet i fremre marg (ved oppskjæring), forøvrig et fint eksemplar. *Debut. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 15827
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1967. 8vo. 82 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Pen. Prislapp på foromslaget. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 51794
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1966. (Idé og Tanke 14). 8vo. 160 s. Orig. omsl. Pen. Ex libris på innsiden av foromsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7041333
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. ed.). New York 1982. (Simon and Schuster). 8vo. 464 pp. Publ. hardcover with dustwrapper. Very good copy. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 7219803
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1932. 8vo. 420 s. Orig. omsl. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5033161
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1930. (Skrifter utg. av Det No. Vid.sk.-Akad. I Oslo II. Hist.-Filos. Kl. 1930. No. 8). 4to. 134 s. Orig. omsl. Delvis uoppsk. Svakt slitt og flekket. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 7202871
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kjøbenhavn 1869. (Chr. Steen & Söns Forlag). 8vo. 73 s. Nyere sjirtingryggbd. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 7216708
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1997. 8vo. 288 s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5060922
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1912. 8vo. 358 s. Illustrert. Samt. skinnbd. Litt brunplettet. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5041804
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1912. 8vo. 358 s. Illustrert. Samt. skinnbd. Noen bruksspor. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5041947
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1975. 8vo. 156 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5079149
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1923. (Aschehoug). 8vo. 133 s. + billedplansjer. Orig. komponert rødt helsjirtingbd. med orig. foromsl. medbundet. Liten flekke på forsatsbl., forøvrig meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7021624
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1923. (Aschehoug). 8vo. 133 s. + billedplansjer. Orig. komponert grønt helsjirtingbd. med orig. foromsl. medbundet. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7205633
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1955. 8vo. 171 s. Orig. bd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5086862
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

New York / Oxford 1991. (Oxford University Press). Large 8vo. x, (2), 400 pp. Publ. hardcover with dustwrapper. A few underlinings with pencil, otherwise a very good copy. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 7212951
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1949. (De store filosofer). 8vo. 180 s. Orig. kartonert innbd. Ryggen bleket. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7043220
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

I-II. Sensto.tus. Oslo 1941. 8vo. 310 + 331 s. Orig. skinnbd. med plastomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 350,00  Boknr: 5025934
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1938. 8vo. 237 s. Orig. omsl. uoppskåret. Omslaget litt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5036113
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1971. (Aschehoug). 8vo. 142, (2) s. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7023564
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1987. (Aventura Forlag). 8vo. 183 s. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7030197
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1990. (Aventura). 8vo. 183 s. Orig. bd. med vareomsl. Vareomslaget svakt gulnet. Norsk (Bokmål).
NOK: 180,00  Boknr: 76970
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2. oppl. Oslo 1973. (Aschehoug). 8vo. 213, (1) s. Orig. omsl. Navn på sm.tittelbl. og noen understrekninger. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 7055124
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1893. (J.W. Cappelens forlag). 8vo. (4), 131 s. Orig. omsl. Rifter i omsl. Helt løs. * Proviniens: Med filosofen "P. Zapffe"s navnetrekk. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 7219859
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Princeton, New Jersey 1981. (Princeton University Press). 8vo. xxiv, 320, (1) pp. Publ. harcover with dustwrapper. Very good copy. Engelsk.
NOK: 250,00  Boknr: 7217207
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bø 2000. 8vo. 112 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5093286
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1990. Tverr-8vo. 111 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5091195
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2002. (DnB). 4to. 540 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Bokeiermerke på forsatsbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 225,00  Boknr: 411687
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

New York 1974. (George Braziller). 8vo. (12),369 s. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Svakt slitt. Stempel på forsats. Noen få anmerkninger i teksten. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 7218786
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stuttgart 1938. (Alfred Kröner Verlag). 8vo. XI, (1 blank), 341 s. Porträt als Frontespice. Orig. dekor. Pappbd. mit Schutzumschlag. Guter Zustand. Name am Schmutztitelblatt. *Kröners Taschenausgabe Band 27. Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) var tysk filosof i tradisjon etter Hegel, særlig kjent for sin religionskritikk og benektelse av guds eksistens. Hans materialistiske filosofi fikk stor betydning for Marx og Engels. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 7219209
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.oppl. Oslo 1988. 8vo. 54 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Noen mindre flekker på vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 10832
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1958. 8vo. 76 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 130,00  Boknr: 52346
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1982. (Thorleif Dahls kulturbibliotek). 8vo. 132, (1) s. Orig. helsjirtingbd. Ryggen bleket, forøvrig pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7206026
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

I-III. Oslo 1995. (Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie). 8vo. 591 s. Orig. omsl. Meget pent sett. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 7217172
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1999. 8vo. 196 s. Portretter. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 175,00  Boknr: 406383
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Senere oppl. Oslo 1996. 8vo. 508 s. Orig. bd. med svakt slitt vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 165,00  Boknr: 203413
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.oppl. Oslo 1994. 8vo. 141 s. Orig. bd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 22901
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2000. 8vo. 126+79 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 185,00  Boknr: 413594
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Senere oppl. Oslo 1988. 8vo. 102 s. Orig. bd. med vareomsl. Noen mindre rifter i vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 62706
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

22.oppl. Oslo 2000. 8vo. 102 s. Orig. bd. med vareomsl. Hilsen på smusstittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 418038
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.oppl. Oslo 1996. 8vo. 79 s. Illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 415560
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Malden and Oxford 2004. (Blackwell Publishing). Leks. 8vo. XXIV,331 s. Orig. omsl. Navn på innsiden av foromsl. (403,-). Engelsk.
NOK: 235,00  Boknr: 208295
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

U.st. u.å. (Amanda). 8vo. 334 s. Illustrert i farver. Orig. omsl. Pen. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 416946
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1950. 8vo. 184 s. Orig. bd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5066167
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1967. (Pax 122). 8vo. 123 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 38942
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stuttgart u.å. (Ernst Klett Verlag). 8vo. 112 s. Orig. sjirtingryggbd. Tysk.
NOK: 75,00  Boknr: 203170
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

10th pr. New York 2008. (Cambridge University Press). 8vo. xiii, (3), 428 pp. Publ. softcover. Very good copy. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 7217179
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

London and New York 2006. (Routledge). 8vo. x, 257 pp. Publ. softcover. Some underlinings with coloured pen. * Dedication from the author on title-leaf. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 7218010
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1999. (Bokklubben Dagens Bøker.). 8vo. 731 s. Orig. kartonert innbd. *"1000-1940. Ettbindsutgaven". Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 413997
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1999. 8vo. 731 s. Orig. kartonert innbd. Meget pen. *"1000-1940. Ettbindsutgaven". Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7209251
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2015. (DnB). 8vo. 334 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 225,00  Boknr: 431784
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

London and New York 2006. (Routledge. Taylor & Francis Group). 8vo. X,185 s. Orig. kartonert innbd. Navn på forsats. Engelsk.
NOK: 175,00  Boknr: 208276
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1967. 8vo. 64 s. Orig. omsl. Enkelte blader svakt flekket. Navn på smusstittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 25767
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1963. 8vo. 36 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5041760
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1999. 8vo. 140 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 140,00  Boknr: 603532
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1941. (Forlag Norrøn Livskunst). 8vo. 340, (4) s. Orig. sjirtingryggbd. Ryggen bleket. * Innlimt på forsatsen et lengre hyldningsdikt med dedikasjon "Til Olaf Hanssen med vyrdnad og vennskap frå Torstein Høverstad". Norsk (Nynorsk).
NOK: 300,00  Boknr: 7216707
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

First Edition. Malden, MA 2007. (Blackwell). 8vo. 260 s. Orig. omsl. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 431932
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

5.oppl. Oslo 1994. 8vo. 139 s. Illustrert. Orig. bd. Dedikasjon. Norsk (Bokmål).
NOK: 180,00  Boknr: 5098314
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.oppl. Oslo 2000. 8vo. 380 s. Orig. bd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 175,00  Boknr: 202922
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

4:e uppl. Stockholm 1989. (Livskraft). 8vo. 124 s. Illustrert. Orig. omsl. Svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 607681
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Aarhus 1898. (Jydsk Forlags-Forretning). 8vo. VIII, 299 s. Priv. skinnbd. Beskjedne skjolder og anmerkn. i materien. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7217433
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1994. (Cappelen). 8vo. 343, (3) s. Orig. kartonert innbd. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7209798
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kompendium. Bergen 2005. (Vigmostad & Bjørke). 8vo. 181 s. Figurer. Orig. omsl. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7219880
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1978. 8vo. 138 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5041854
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Wient/Stuttgart u.å. (Eduard Wancura Verlag). 8vo. 282 s. Orig. helsjirtingbd. Navn på forsatsbl. Tysk.
NOK: 100,00  Boknr: 409798
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind I-V. København 1964. (Nyt Nordisk Forlag). 8vo. 152 + 174 + 135, (1) + 164, (1) + 171, (5) s. Orig. sjirtingryggbd. Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 7217180
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

København 1978. (Gyldendal). 8vo. 301, (1) s. Orig. omsl. Svakt slitt. Navn på innsiden av foromsl. Beskjedne anmerkn. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7218009
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stuttgart 1991. (Philipp Reclam Jun.). Klein-8vo. 543, (1) S. Orig. Umschlag. Sehr gut erhalten. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 7219806
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stuttgart 1989. (Philipp Reclam Jun.). Klein-8vo. 274, (1) S. Orig. Umschlag. Sehr gut erhalten. Name und Initialen. Tysk.
NOK: 150,00  Boknr: 7219807
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stuttgart 1989. (Philipp Reclam Jun.). Klein-8vo. 1011, (5) S. Orig. Umschlag. Gut erhalten. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 7219808
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. utgave, 1. oppl.). Kjøbenhavn 1848. (Forlagt af ... C.A. Reizel). 8vo. 103, (1 blank)+74+96+77 s. Litt yngre sort helsjirtingbd. med enkel gulldekor på ryggen (E. Jacobsen, Drammen). materien litt plettet og skjoldet, og mer liten rift i ett bl. Bindet pent. * Himmelstrup 110. Dansk.
NOK: 2 000,00  Boknr: 7215854
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

16 skrifter i ett bind. (alle i 1. utg., 1. oppl., unntagen Øieblikket Nr. 2, som er i 2. oppl.). Kjøbenhavn 1855. (C.A. Reizels Forlag / C.G. Iversens Forlag / Den Gyldendalske Boghandling). 8vo. 12+14, (2 blanke)+20+31, (1 blank)+16+23, (1 blank)+32+26+47, (1 blank)+30, (2 blanke)+22, (2 blanke)+22, (2 blanke)+26+16+18+20 s. Samt. skinnbd. med ryggtittel; "Kierkegaard Øieblikke", gulldekor på ryggen og marmorerte dekler. Noe støtte hjørner. Rift ved øvre kapitél. Bokormspor i fremre fals. Rifter i ett bl. Noen understrekn. og anmerkn. i eldre hånd. * 16 skrifter fra kirkekampen eller kirkestormen i 1855, der Kierkegaard polemiserte sterkt og sarkastisk mot kirken og presteskapet i artikler og hans eget flyveblad "Øieblikket. En rekke polemiske motinnlegg, hvorav fire er med her, gikk meget sterkt inn på ham. Han falt om på gaten og døde etter noen ukers sykeleie 11. november dette året (Himmelstrup 177 + 199 + 180 + 200). Dansk.
NOK: 2 600,00  Boknr: 7215863
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. utgave, 1. oppl.). Kjøbenhavn 1846. (Hos ... C.A. Reizel). 8vo. 114 s. Nyere skinnryggbd. Små skrammer i ryggen, forøvrig meget pen. * Himmelstrup 100. Dansk.
NOK: 1 800,00  Boknr: 7215852
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Første - Anden Følge. (1. utgave, 1. oppl.). Kjøbenhavn 1847. (Paa ... C.A. Reizels Forlag). 8vo. (2), 224+203 s. Samt. sort skinnbd. med gulldekor på ryggen og 4 opphøyde ryggbånd. Små skrammer i ryggen, materien litt plettet og skjoldet, men dog allikevel et pent og solid eksemplar. Navn "A.M. Hille" i eldre hånd på forsatsbladet. * Himmelstrup 105. Dansk.
NOK: 2 500,00  Boknr: 7215853
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Odense 1949. (Flensteds Forlag). 8vo. 142 s. Illustrert. Orig. omsl. Hilsen på fribl. Dansk.
NOK: 65,00  Boknr: 410028
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. utgave). Kjøbenhavn 1838. (hos C.A. Reitzel. Trykt hos Bianco Luno). 8vo. x, (2), 79 s. Noe yngre skinnbd. med enkel gulldekor på ryggen. Ca. 1x4cm. av øvre høyre hjørne av tittelbl. klippet bort, forøvrig pen. * DEBUT! Søren Kierkegaard (1813-1855) slakter i sin debutbok H.C. Andersen som "Romandigter" særlig med henvisning til hans "Kun en Spillemand" (Himmelstrup 6). Dansk.
NOK: 7 000,00  Boknr: 7215836
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

København 1955. (Berlingske Presse-Bibliotek). 8vo. 236, (3) s. Orig. omsl. Omsl. litt ufriskt. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7049845
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Tredie Oplag. Kiøbenhavn 1800. (Trykt og forlagt af Directeur Joh. F. Schultz). 8vo. XXIV, 504 s. + kobberstukket portrett av Knigge som frontespice. Samt. skinnryggbd. med enkel gulldekor på ryggen. Litt kantslittasje. Materien svakt plettet. Fremre forsatsbl. revet ut. Samt. navn på tittelbl. * Adolph Freiherr von Knigge (1752-96) var ty. jurist og forfatter med slett rykte. Hans avsløringer om den frimureraktige ordenen "Illuminaterne" vakte oppsikt i hans samtid, likeledes den under psev. "Philo" utgitte "Über den Umgang mit Menschen" (1788), en slags 1700-tallets "Skikk og bruk", her i en av de mange danske utgaver og opplag (Erslew I, s. 589). Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 7215997
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2005. (Bokklubbens Kulturbibliotek). 8vo. LXV, (3 blanke), 171, (8) s. Orig. bd. med vareomsl. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7209145
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. (13). 8vo. 126 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 10327
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. (Dreyers Kulturbibliotek 13). 8vo. 126 s. Orig. kartonert innbd. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 7206222
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1954. 8vo. XLIX+98 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5039674
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Femte forøgede Udgave. København 1914. (Andr. Fred. Høst & Søns Forlag). 8vo. 390, (2) s. Orig. hellerretsbd. Bindet litt ufriskt, ellers pent. * Kristian Kroman (1846-1925) var en dansk professor i filosofi. Herværende verk er et utvidet utgave av boka som først kom i 1882. Proviniens: På fribladet er håndskrevet signaturen til den senere jurist , filosof m.m. "Peter Wessel Zapffe Stud. jur. 18". Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 7219768
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

U.st. 1997. (Forsythia). Stor 8vo. 140 s. Orig. kartonert innbd. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7203516
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2000. 8vo. 215 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Vareomslaget litt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 165,00  Boknr: 430236
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2000. 8vo. 215 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 180,00  Boknr: 605977
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. (9). 8vo. 143 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. Ryggen bleket. Navn på forstatsbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 19315
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

København 1966. (G.E.C. Gad). 8vo. 274, (1) + 259, (1) s. Portrett. Orig. omsl. Mindre rifter i ryggen bd. 1. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 7218004
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Graefers Schulausgaben klassischer Werke. Heft 6. 14.-16. Taus. Leipzig und Berlin Ohne Jahr (før 1923). (Verlag von V.G. Teubner). 8vo. X, 105 s. Abbildung der Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museum als Frontispice. Orig. Umschlag. Gut erhalten. * Forfatterens estetiske hovedverk (utkom første gang i Berlin 1766). Proviniens: På foromslaget håndskrevet følgende signatur "Arnulf Øverland Stud. philol". Tysk.
NOK: 250,00  Boknr: 7220229
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1975. (Norsk filosofi i det 19. århundre). 8vo. 225 s. Portrett. Orig. omsl. Navn på innsiden av foromsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 23010
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.utgv. Oslo 2000. 4to. 203 s. + tillegg. Rikt illustrert, også i farver. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 206821
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1917. (Hjemmets Universitet). 8vo. 188 s. Orig. helsjirtingbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 7037992
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stockholm 1987. (Forum. / När?Var?Hur?Serien.). Leks. 8vo. 821 s. Illustrert. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Svakt slitt vareomsl. Flekk på fremre snitt. Noen understrekninger og notater. Svensk.
NOK: 250,00  Boknr: 607145
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1969. (Pax 189). 8vo. 127, (1) s. Orig. omsl. Meget pen. * Et essay om friheten i det moderne industrisamfunn av "stundopprørets far". Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 7045394
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1929. 8vo. 128 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5049256
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1939. (De store filosofer). 8vo. 179 s. Priv. shirtingsbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5026482
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1971. 8vo. 181, (4) s. Orig. sjirtingryggbd. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 7069831
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1977-80. 8vo. 206 + 227 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Omslagene svakt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 400,00  Boknr: 423744
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2004. 8vo. 255 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 135,00  Boknr: 411554
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

København 1918. (Henrik Koppels Forlag). 8vo. 109 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Pen. * Proviniens: Eiersignatur på smusstittelbladet "P.W.Zapffe". Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 7219746
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2004. (DnB). 8vo. LII,139 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 175,00  Boknr: 424683
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Ankara 2007. (Philosophical Society of Turkey). 8vo. XII,162 s. Orig. bd. Navn på forsats. Engelsk.
NOK: 275,00  Boknr: 208275
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Gøtrborg 1984. (Vinga press). 8vo. 400 s. Illustrert. Orig. omsl. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 607144
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stockfield 2007. (Acumen). 8vo. X,206 s. Figurer i teksten. Orig. omsl. Navn på innsiden av foromsl. Engelsk.
NOK: 145,00  Boknr: 208261
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1969. (Thorleif Dahls Kulturbibliotek). 8vo. 183 s. Orig. omsl. Meget pen. Forlagsstempel. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7030302
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1981. 8vo. 536 s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5035971
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×